Personel Sayıları
Profesör 1
Doçent 0
Doktor Öğretim Üyesi 8
Araştırma Görevlisi 32
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 7
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 652 594
2. Öğretim Öğrencisi 0 0
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 652 594
Genel Toplam 1246