Personel Sayıları
Profesör 1
Doçent 3
Doktor Öğretim Üyesi 9
Araştırma Görevlisi 33
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 7
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 525 482
2. Öğretim Öğrencisi 0 0
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 525 482
Genel Toplam 1007