Ana Sayfa
Fakülte
Dekan Mesajı

Dekanın Mesajı

Çok zorlu ve yoğun emek sonunda hukuk fakültesi gibi seçkin bir fakültenin öğrencisi olmayı hak ederek öğrenim hayatınızın önemli bir aşamasına gelmiş bulunmaktasınız. Sizleri fakültemizi tercihinizden dolayı tebrik ve teşekkür ediyor, aynı mutluluğu paylaşıyorum. Fakülte olarak amacımız, sizlerin evrensel değerlere bağlı, objektif düşünebilen, çoğulculuğu, açık fikirliliği ve hoşgörüyü içselleştirmiş, geniş vizyon sahibi, mesleki etik ilkelere sıkı sıkıya bağlı, çalışma yaşamının her alanına kendini hazır hale getirmiş; mesleki alandaki gelişmeleri yakından izleyen, bilgi teknolojilerini en iyi şekilde kullanan bireyler olarak yetişmenizi ve mezun olmanızı sağlamaktır.

Bu amacın gerçekleştirilmesinde fakültemiz geniş bir alt yapı donanımına; dinamik ve özverili akademik ve idari kadroya, araç ve mekâna sahip bulunmaktadır. Bologna sürecinin gerekli kıldığı bir yapılanma esası çerçevesinde ders programları hazırlanmış ve böylelikle Avrupa hukuk fakülteleriyle uyum sağlanması yoluna gidilmiştir. Ders programında klasik kamu ve özel hukuk alanlarının yanı sıra küreselleşmenin ve teknolojik gelişmelerin beraberinde getirmiş olduğu yeni hukuk alanlarına da yer verilmiştir. Bunun yanı sıra önemli bir gelişme olarak, Hukuk Fakültemizde verilen teorik hukuk bilgilerini hukukun gerçek kaynağı olan toplumda ortaya çıkan hukuki sorunların çözümünde kullanmak ve uygulamalı hukuk alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar yapmak amacıyla Sakarya Üniversitesi Hukuk Klinikleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAHUKMER) kurulmuştur. Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek faaliyetlerin öğrencilerimizin edindikleri teorik hukuk bilgilerini uygulamayla bütünleştirerek nitelikli birer “hukukçu” olmalarına katkı sağlayacağı inancını taşımaktayız.   

Diğer yandan hukuk eğitimi sadece haftalık ders programlarında yer verilen derslerden ibaret değildir. Bu nedenle de özellikle Barolar, Üniversiteler ve diğer kurum ya da kuruluşlarla da gerçekleştirilecek işbirlikleri aracılığıyla hukuk teorisyenleri ve uygulayıcılarıyla söyleşiler düzenlenecek; paneller ve konferanslar gerçekleştirilecektir. Bu yolla öğrencilerimizin çalışma yaşamı öncesinde mesleki birikim ve donanım kazanmaları sağlanacaktır.

Herkesin büyük bir gururla rozetini taşıyacağı bir hukuk fakültesindesiniz. Gerek Üniversitemizin, gerekse de Fakültemizin sunduğu imkânları azami ölçüde değerlendirmek suretiyle öğrencilerimizin gelecekte en iyi temsilcilerimiz olacağına inancımız tamdır. Fakültemiz, Türkiye’nin her yerinden gelen gençlere nitelikli bir hukuk eğitimi vermek, sosyal yönlerini daha güçlü kılmak üzere onları beklemektedir.

Unutmayın ki, iyi bir hukukçu olarak yetişmek için çok çalışmak, hukuk alanındaki teorik ve pratik gelişmeleri takip etmek, bireysel veya toplumsal her türlü soruna hukuki açıdan da bakmak zorundasınız. Sizlerin eğitime başladığınız ilk günden itibaren planlı ve programlı olarak çalışacağınıza canı gönülden inanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize başarılar diliyoruz.

                                                                  Prof. Dr. Şafak NARBAY

                                                                                 Dekan