Komisyonlar

 • Burs Değerlendirme Komisyonu
 • Yatay-Dikey Geçiş, Çap ve İntibak ve Mevzuat Değerlendirme Komisyonu
 • Değişim Programı Koordinatörlüğü (erasmus-Farabi-Mevlana)
 • Spor, Kültür ve Sanat Kurulu
 • Mezuniyet Not Kontrol ve Ölçme/değerlendirme Komisyonu
 • Öğrenci Konseyi Seçim Kurulu
 • Fakülte Kalite Elçisi
 • 8 Yarıyıllık Ders Planını Değerlendirme ve Güncelleme Komisyonu
 • Kamu Hukuku Bölümü Kalite Elçisi
 • Özel Hukuk Bölümü Kalite Elçisi
 • Sabis Sorumlusu
 • Kamu Hukuku Bölümü Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu
 • Yayın Komisyonu
 • Mezun Takip ve Sosyal Medya Web Sayfası Komisyonu
 • Ders Programı ve Ders Planı ve Sınav Programı Hazırlama Komisyonu
 • Bilimsel Etkinlik Düzenleme ve İcra Komisyonu
 • Tütün Kontrol Kurulu
 • Özel Hukuk Bölümü Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu
 • Ar-Ge Uyum Komisyonu (saü Öğrenci Ar-Ge Uyum Programı Kapsamında)
 • Lisansüstü Program Komisyonu (kamu Hukuku)
 • Lisansüstü Program Komisyonu (özel Hukuk)
 • Sosyal Transkript Değerlendirme Komisyonu
No items were found matching the current filters.