Personel Sayıları
Profesör 1
Doçent 4
Doktor Öğretim Üyesi 9
Araştırma Görevlisi 33
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 7
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 644 583
2. Öğretim Öğrencisi 0 0
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 644 583
Genel Toplam 1227