Personel Sayıları
Profesör 1
Doçent 4
Doktor Öğretim Üyesi 10
Araştırma Görevlisi 36
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 7
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 633 572
2. Öğretim Öğrencisi 0 0
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 633 572
Genel Toplam 1205