Personel Sayıları
Profesör 1
Doçent 3
Doktor Öğretim Üyesi 12
Araştırma Görevlisi 30
Öğretim Görevlisi 0
İdari Personel 8
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 682 588
2. Öğretim Öğrencisi 0 0
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 682 588
Genel Toplam 1270