Komisyonlar

 • Burs Değerlendirme Komisyonu
 • Yatay-Dikey Geçiş, Çap ve İntibak Komisyonu
 • Değişim Programı Koordinatörlüğü (erasmus-Farabi-Mevlana)
 • Spor, Kültür ve Sanat Kurulu
 • Mezun Not Kontrol Komisyonu
 • Öğrenci Konseyi Seçim Kurulu
 • Fakülte Kalite Elçisi
 • Web Sayfası Sorumlusu
 • Futbol Takımı Sorumlusu
 • Kamu Hukuku Bölümü Kalite Elçisi
 • Özel Hukuk Bölümü Kalite Elçisi
 • Sabis Sorumlusu
 • Hukuk Fakültesi Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu
 • Kamu Hukuku Bölümü Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu
 • Bilimsel Faaliyet Düzenleme Komisyonu
 • Akademik Kadro Talebi Değerlendirme Komisyonu
 • Mezun Takip ve Sosyal Medya Komisyonu
 • Sınav/program Komisyonu
 • Tütün Kontrol Kurulu
 • Özel Hukuk Bölümü Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu
 • Lisansüstü Program Düzenleme Komisyonu
 • 8 Yarıyıllık Ders Planı Güncelleme ve Değerlendirme Komisyonu
No items were found matching the current filters.