Ana Sayfa
Fakülte
Dekan Mesajı

Dekanın Mesajı

Çok zorlu ve yoğun emek sonunda hukuk fakültesi gibi seçkin bir fakültenin öğrencisi olmayı hak ederek öğrenim hayatınızın önemli bir aşamasına gelmiş bulunmaktasınız. Sizleri fakültemizi tercihinizden dolayı tebrik ve teşekkür ediyor, aynı mutluluğu paylaşıyorum. Fakülte olarak amacımız, sizlerin evrensel değerlere bağlı, objektif düşünebilen, çoğulculuğu, açık fikirliliği ve hoşgörüyü içselleştirmiş, geniş vizyon sahibi, mesleki etik ilkelere sıkı sıkıya bağlı, çalışma yaşamının her alanına kendini hazır hale getirmiş; mesleki alandaki gelişmeleri yakından izleyen, bilgi teknolojilerini ey iyi şekilde kullanan bireyler olarak yetişmenizi ve mezun olmanızı sağlamaktır.

Bu amacın gerçekleştirilmesinde fakültemiz geniş bir alt yapı donanımına; dinamik ve özverili akademik ve idari kadroya, araç ve mekâna sahip bulunmaktadır. Bologna sürecinin gerekli kıldığı bir yapılanma esası çerçevesinde ders programları hazırlanmış ve böylelikle Avrupa hukuk fakülteleriyle uyum sağlanması yoluna gidilmiştir. Ders programında klasik kamu ve özel hukuk alanlarının yanı sıra küreselleşmenin beraberinde getirmiş olduğu yeni hukuk alanlarına da yer verilmiştir. Bir yandan zorunlu temel dersler bir yandan da geniş seçenekli tercihe dayalı derslerle öğrencilerimizin mesleki alanlarda ihtiyaç duyabilecekleri bilgileri edinmeleri imkânı sunulmuştur. Edinilen bilgilerin bir kısmının uygulamasını görmek amacıyla da sanal adliye ve duruşma salonları oluşturulmuştur. Teorik bilgilerin daha okul sıralarında ve mekânlarında uygulamasının görülerek teori pratik kopukluğu giderilmiştir.

Diğer yandan hukuk eğitimi sadece haftalık ders programlarında yer verilen derslerden ibaret değildir. Bu nedenle de eğitim programlarında edinilen bilgilerin yanı sıra ders dışında hukuk teorisyenleri ve uygulayıcılarıyla söyleşiler, sohbetler düzenlenecek; paneller ve konferanslar gerçekleştirilecektir. Bu yolla öğrencilerimizin çalışma yaşamı öncesinde mesleki birikim ve donanım kazanmaları sağlanacaktır. Herkesin gurur duyacağı; büyük bir zevkle de rozetini taşıyacağı bir hukuk fakültesindesiniz. Gerek üniversitemizin, gerek fakültemizin sunduğu imkânları azami ölçüde değerlendirmek suretiyle öğrencilerimizin gelecekte en iyi temsilcilerimiz olacağına inancımız tamdır. Fakültemiz, Türkiye’nin her yerinden gelen gençlere nitelikli bir hukuk eğitimi vermek üzere onları beklemektedir.

İyi bir hukukçu olarak yetişmek için çok çalışmak, hukuk alanındaki teorik ve pratik gelişmeleri takip etmek, bireysel veya toplumsal her türlü sorunlara hukuki açıdan da bakmak zorundasınız. Ben şahsen sizlerin eğitim-eğitime başladığınız ilk günden itibaren planlı ve programlı olarak çalışacağınıza, canı gönülden inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başarılar diliyorum.