Ana Sayfa
Duyurular
2022-2023 Akademik Yılı Güz Dönemi Vize Mazeret Sınavı Başvuruları Hk.

2022-2023 Akademik Yılı Güz Dönemi Vize Mazeret Sınavı Başvuruları Hk.

2022-2023 Akademik Yılı Güz Dönemi Vize sınavlarına mazereti nedeniyle katılamayan öğrencilerimizin ekte sunulan dilekçe örneği, mazeretini gösterir belge ve dönem içinde aldığı dersleri gösterir belge ile SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI MADDE 21 – (1) belirtildiği şekilde sınavı takiben beş iş günü içerisinde ekte belirtilen 'Mazeret Sınavına Başvuru Formu'nu mazeret belgeleri ile birlikte hf@sakarya.edu.tr  e-posta adresine  mail atmaları veya Dekanlığa elden teslim etmeleri gerekmektedir.

NOT: Öğrenci raporlu olduğu günlerde sınavlara giremez.

NOT: Sabis uzantılı öğrenci mailinden gönderilmeyen dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/68082?AspxAutoDetectCookieSupport=1