Ana Sayfa
Duyurular
Final Mazeret Sınavı Başvuruları(2022-2023 Güz Dönemi)

Final Mazeret Sınavı Başvuruları(2022-2023 Güz Dönemi)

Final sınavlarına mazereti dolayısıyla giremeyen öğrencilerin ekteki mazeret sınav başvuru formunu doldurarak mazeret belgeleriyle birlikte 25 Ocak 2023 Çarşamba günü mesai bitimine kadar bölüm sekreterliğine(elden) veya hf@sakarya.edu.tr adresine e-posta ile başvurması gerekmektedir.

NOT : SABİS uzantılı öğrenci mailinden gönderilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI

Mazeret Sınavı

MADDE 21 

(1) Belgelemek kaydıyla aşağıda belirtilen mazeretler nedeniyle sınavlara katılamayan öğrenciler; ara sınavlar için sınavı takiben beş iş günü içerisinde, yılsonu sınavları içinse akademik takvimde belirtilen mazeret sınavları tarihlerinin başlangıcından en az iki iş günü önce ilgili bölüm başkanlıklarına dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Mazeretleri, kabul edilen öğrenciler ilan edilen tarihlerde mazeret sınavına girebilirler.

a) Hastalık Hali: İlgili sınav tarihlerinde, öğrencinin veya birinci ya da ikinci derece yakınlarından birinin hastaneye yatmasını gerektirecek nitelikte ciddi bir rahatsızlığı bulunması nedeniyle ilgili sınava katılamayan öğrencinin, bu durumunu bir raporla belgelemesi ve dilekçe ekinde sunması gerekir.

b) Yakınlarından Birinin Vefatı: İlgili sınav tarihlerinde, birinci veya ikinci derece kan ve hısım yakınlarından birinin vefatı nedeniyle ilgili sınava katılamayan öğrencinin, bu durumunu belgelemesi ve dilekçe ekinde sunması gerekir.

c) Tutukluluk ve Hükümlülük Hali: İlgili sınav tarihlerinde, tutuklu veya hükümlü olması nedeniyle ilgili sınava katılamayan öğrencinin, bu durumunu belgelemesi ve dilekçe ekinde sunması gerekir.

ç) Üniversite ve Diğer Resmi Kurumlarca Görevlendirilme Hali: İlgili sınav tarihlerinde, ulusal veya uluslararası yarışma, sportif faaliyet vb. nedenlerle üniversite veya diğer resmi kurumlarca görevlendirilmesi sebebiyle ilgili sınava katılamayan öğrencinin, bu durumunu belgelemesi ve dilekçe ekinde sunması gerekir.

d) Sınav çakışması durumu: İlgili sınav tarihlerinde, öğrencinin o dönem yazılması olan farklı derslerine ait sınavlarının aynı saatlerde yapılması durumunda, çakışma olan diğer ders/derslerinin sınavına katılamayan öğrencinin, bu durumunu çakışan sınavlara ait sınav programlarının ilgili bölüm başkanlığı onaylı sureti ile dilekçe ekinde sunması gerekir. Öğrencinin Çift Anadal, Yandal programından veya farklı bölümden aldığı derslerin sınavları ile anadal programından aldığı derslerin sınavlarının çakışması durumunda mazeret sınavı anadal programında aldığı dersten kullandırılır.

(2) Yılsonu ve ara sınavlarının mazeretleri, ilgili eğitim biriminin yönetim kurulunca değerlendirilir. Yılsonu sınav mazereti kabul edilen öğrencilerin mazeret sınav kayıtları, bölüm sekreterliği tarafından sisteme işlenir.

(3) Ara sınav dışında diğer yıl içi ölçme faaliyetleri için mazeret başvuruları sınavı takiben beş iş günü içerisinde ilgili dersin öğretim elemanına yapılır.