Ana Sayfa
Aday Öğrenci Sayfası
Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

 1. SAÜ Hukuk Fakültesinden Biraz Bahseder Misiniz? Kaç Yılında Kuruldu?

15 Kasım 2010 tarihinde 27760 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile SAÜ Hukuk Fakültesi kurulmuştur. Fakültemiz Serdivan İlçesi Esentepe Mevkiinde kurulu Sakarya Üniversitesi Merkez Yerleşkesi içerisinde yer almaktadır.

Fakültemiz 2012-2013 Öğretim yılı Güz Yarıyılında aktif eğitime başlamış ve 2015-2016 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılının sonunda ilk mezunlarını vermiştir.

Fakültemiz, 2020-2021 Öğretim yılının sonu itibari 6. Dönem Mezunlarını vermenin mutluluğunu yaşamıştır.

Akademik Kadromuzda bulunan 1 Profesör, 3 Doçent, 13 Dr. Öğretim Üyesi ve 29 Araştırma Görevlisi ile öğretim faaliyetlerimiz sürdürülmektedir.

Halen Fakültemizde kayıtlı öğrenci sayısı 1200’dür.

Bu güne kadar mezun olan öğrenci sayımız 1233’dür.

 1. Adaylar Neden SAÜ Hukuk Fakültesini Tercih Etmeli?

Adayların Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni tercih etmeleri için pek çok neden bulunmaktadır.

Öncelikle

           - Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesinden,

           - Fakültede verilen hukuk eğitiminden,

           - Yerleşkemizden,

           - Öğrencilerimizin sosyal hayatından kapsamlı bir şekilde bahsetmemiz gerekmektedir.

Bir öğrencinin üniversite tercihi onun

             - ortalama 4 yıl boyunca yaşayacağı alan,

             - kariyerini nasıl şekillendireceği,

             - gençliğinin en verimli dönemlerinde kendini nasıl geliştireceği gibi birçok önemli konuyu doğrudan etkilemektedir.

Bu sebepledir ki bu sorunun “çünkü”, “şöyle” diyerek birkaç cümleyle geçiştirilmemesi gerekmektedir.

Üniversite eğitimi sadece lisans diplomasından ibaret değildir. Okuyacağınız bölümdeki derslerde verilen eğitimin kalitesi, alınan teorik bilgilerin uygulama çalışmaları ile desteklenmesi hususu, akademik personelle iletişim, diğer öğrencilerle olan etkileşim, yaşayacağınız şehrin ve yerleşkenin sosyal açıdan da donanımlı ve keyifli bir ortam olması çok büyük önem taşımaktadır. Bahsettiğimiz bu konuları biraz açmak gerekirse;

 • Öğretim Kalitesi Açısından:

Fakültemiz genç, dinamik, üretken ve her geçen gün daha da nitelikli bir hale gelen kadrosuyla öğrencilerimizi hukuk biliminde en donanımlı bir şekilde yetiştirmek anlayışıyla eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Öğretim üyelerimiz ve araştırma görevlilerimiz ile birlikte öğrencilerimizin nitelikli birer hukukçu olarak yetişmeleri ve mezuniyet sonrasına hazırlanmaları konusunda yoğun bir çaba içerisindeyiz.

Aynı zamanda bu hedefimize ulaşma konusunda öğrencilerimizle de aktif bir şekilde iletişim halindeyiz. Dolayısıyla Aday öğrencilerimiz Hukuk Fakültemizi tercih ettiklerinde kendilerini böyle bir anlayış ve uygulamanın hâkim olduğu bir ortamda bulacaklardır.

Daha somut olarak ifade etmek gerekirse Fakültemiz, öğrencilerinin;

 • Hukukun evrensel ilkelerini kendilerine rehber edinen,
 • Bir değer olarak adalet düşüncesine inanan,
 • İnsan haklarına saygılı,
 • Yaşadığımız dünyanın getirdiği yeni sorunlara da çözüm getirme anlayışına sahip,
 • Bağımsız ve tarafsız hukukçular olarak mezun olmalarını sağlamak üzere eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmeyi amaç edinmiştir. 

Özetle, öğrencilerimiz hukuk bilimi alanında gerek teorik düzeyde bilgi donanımı edinmiş gerek bu bilgileri kullanabilme/uygulayabilme yetisine sahip, hukuk nosyonu kazanmış birer hukukçu olarak Fakültemizden mezun olduktan sonra çalışma yaşamına etkin bir şekilde katılım gerçekleştirebileceklerdir.

 • Fakültemizin Fiziksel Altyapısı Açısından:

Üniversite hayatı en çok yerleşke ve yerleşkede gerçekleştirilen faaliyetlerle özdeşleştirilmektedir. Üniversitemiz bu açıdan öğrencilere pek çok anılar biriktirebilecekleri harika doğası ve mekânlarıyla eşsiz bir deneyim sunmaktadır. Çünkü Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü, Sakarya İli Merkez ilçelerinden Serdivan ilçesinde ve Sapanca Gölü’ne nazır bir konumdadır. Yerleşkemiz, yeşil alanları ve Sapanca gölüne hâkim konumu nedeniyle öğrenciler için keyifle vakit geçirebilecekleri imkânlar sunmaktadır. Öğrenciler yerleşke içerisinde bir yürüyüş yaptıklarında göl manzarası kendilerine eşlik etmektedir.

Üniversite Yerleşkemiz doğal güzellikleri, geniş yerleşim alanı, eşsiz manzarası, sahip olduğu yabancı öğrenci potansiyeli ve öğrencilere sunduğu sosyal ve kültürel birçok imkânla uluslararası bilim yuvası niteliğindedir.

Üniversitemizin bu yerleşkesinin yanında Fakültemizin sahip olduğu son derece modern, yüksek kapasiteli 4 Amfisi ve büyük bir konferans salonu bulunmaktadır. Fakültemizin sahip olduğu bu modern ve büyük amfiler de öğrencilerin daha iyi koşullarda eğitim almalarına imkân sağlamaktadır.

Öğrencilerin derslerin yorgunluğunu atması, ders aralarında dinlenebilmesi ve arkadaşlarıyla sosyal ortamları paylaşabilmeleri açısından hem Fakültemiz binasının hemen yanında hem de yerleşke içerisinde geniş, ürün çeşitliliği bol ve öğrenci dostu fiyatları ile kantin ve kafeteryalar hizmet vermektedir.

Diğer taraftan yerleşke içerisinde öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif ihtiyaçlarını karşılamak üzere de çeşitli donatı alanları yer almaktadır. Şöyle ki Yerleşkemizde Postane şubesi, banka şubeleri, kitap-kırtasiye marketi, kuaför gibi öğrencilerimizin ihtiyaçlarına karşılık verecek kurum ve hizmet alanları bulunmaktadır. 

- Bulunduğumuz Coğrafi Bölge Açısından:

Fakültemiz ayrıca, bir büyükşehir statüsüne sahip olan Sakarya İl merkezinde eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Sakarya, kalkınma hızı ve gelişmişlik düzeyi ile Türkiye’nin önemli şehirlerinden birisi olup, doğal güzellikleri ve yöresel kültürünün zenginliğiyle de dikkat çekmektedir. Denizi, kumsalları, gölleri, nehirleri, yaylaları, kaplıcaları yanında Taraklı ve Geyve gibi Osmanlı dönemi yerleşim yerlerindeki geleneksel yaşantısıyla, Bizans ve Osmanlı dönemi tarihi eserleriyle Ülkemizin görülmeye değer şehirlerinden biridir.

Bunun yanında Sakarya; tarih, kültür ve doğal güzellikleriyle Türkiye’nin kesişim noktasındaki şehir olarak da tanımlanabilir. Sakarya’ya ulaşım oldukça kolay olup; kara, demir ve havayolu seçenekleri Sakarya’ya hızlı bir şekilde ulaşım imkânı sağlamaktadır. Bulunduğu konumu itibarıyla Kocaeli, Düzce, Bolu, İstanbul, Ankara, Bursa ve Yalova illerine yakınlığı ve ulaşım imkânlarının genişliği ile bölgesinde etkileşime açık bir şehir özelliği göstermektedir. Bütün bu nedenlerle çevre iller başta olmak üzere Ülkemizin birçok ilinden öğrencinin tercih edebileceği bir coğrafi konuma sahiptir.  Sakarya İli tüm önemli kara ve demiryollarının kavşak noktasında bulunan bir konuma sahiptir.

Bunun yanında Sakarya İlimiz, renkli kültürleri ve çeşitlilik arz eden sosyal yapısıyla benzersiz bir şehir niteliği arz etmektedir. Ortadoğu, Balkanlar ve Kafkasya kökenli, çok sayıda etnisiteye mensup insanın barış ve huzur içerinde yaşadığı Sakarya’da; Bosna, Selanik, Batum ve Halep’ten izler bulmak da her zaman mümkündür.

- Engelsiz Üniversite

Genel olarak Üniversitemiz özelde de Fakültemiz, özel gereksinimli öğrencilerimizin öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli akademik ortamın hazırlanmasını, eğitim-öğretim süreçlerine tam katılımlarını sağlamak amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasını; ders ve sınav uygulamalarında karşılaştıkları sorunları ortadan kaldırarak, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasını; Üniversite’de gerçekleştirilen tüm hizmet ve etkinliklerin gerçekleştirildiği ortamlara eşit fırsatlarla katılım sağlanmasını amaçlamaktadır.

Sakarya Üniversitesi bu konuyu oldukça kapsamlı bir şekilde ele almaktadır. Özel gereksinimli öğrencilerin öğrenim hayatlarını kolaylaştırmak için Engelsiz Üniversite Koordinatörlüğü kurulmuştur. Bunun yanında gönüllü öğrenciler ders dışı ortamlarda, derslerde, sınav öncesinde özel gereksinimli öğrencilere yardımcı olmaktadır. Özel gereksinimli öğrencilerin danışmanları ayrıca seçilip Engelsiz Üniversite Koordinatörlüğüne bildirilmektedir.

- Üniversitemizin Öğrencilerimize Sunduğu Diğer İmkânlar Açısından

Sakarya Üniversitesi, öğrencilerinin kendi alanlarında yetkin, donanımlı olmalarını hedefleyerek eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren bir anlayışa sahip olmasının yanında; öğrencilerine sosyal, sportif ve kültürel açıdan da birçok imkânı sunmaktadır. Merkez Yerleşkemizde öğrenciler pek çok etkinliğe katılma imkânına sahiptir.

Hukuk fakültesi öğrencileri için öncelikli olmak üzere düzenlenen konferans serileri öğrencilerin farklı bilim dallarından konuşmacıları takip etmelerine imkân vermektedir. Hukuk Bilimi başta olmak üzere diğer disiplinlere yönelik çalışmaları takip etme fırsatı bulan öğrencilerimizin, Üniversitede öğretimleri devam ederken farklı alanlarda uzmanlaşabilmelerine imkân sağlanmaktadır. Bu kapsamda SASGEM (Sakarya Üniversitesi Akademik ve Sosyal Gelişim Merkezi) her dönem düzenli bir takvim içerisinde 8-10 konferans-seminer-sempozyum düzenlemekte ve öğrencilerimizin entelektüel ve sosyal gelişimlerine katkı sunmaktadır. Bu etkinlikler Hukuk Fakültemizin konferans salonunda gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler bu konferansları düzenli takip etmek koşuluyla herhangi bir seçmeli ders yerine intibak etmeleri mümkündür.

Burada ayrıca belirtmek isteriz ki, 2021-2022 Güz döneminden itibaren Sakarya Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları Eğitim ve Öğretim Sınav Yönergesi gereğince fakültemizde ihtiyari olarak yabancı dil hazırlık eğitimi verilmeye başlanacaktır.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtların standartları son derece iyi olup bu yurtları tercih eden öğrencilerimizin yerleştirilmelerinde herhangi bir sorun yaşanmamaktadır. Bunun yanında Sakarya Üniversitesinin çevresi özel yurt ve öğrenci apartları yönünden oldukça zengindir.

 1. Hukuk Fakültemize Yerleşmek İçin Öğrenciler Hangi Sıralama Aralığında Olmalı? Bu Yıl Kaç Öğrenci Alacağız?

Fakültemizde genel kontenjan ile yerleşen öğrencilere ek olarak, okul birincisi ve yatay geçiş ve dikey geçiş kapsamında da öğrenci alımı gerçekleşmektedir.

 1. Genel Kontenjan İle Öğrenci Alımı

Fakültemizin genel kontenjanı 240’tır. Bununla birlikte okul birincisi kontenjanı kapsamında 6 öğrenci kabul edilmektedir. Böylece toplam kontenjanımız 246’dır. Genel kontenjan tavan puanı -2021 yılı itibarıyla- 416,71723 ve taban puanı 353,64680’tür.

Genel kontenjanda Türkiye sıralaması açısından en yüksek sıralamaya sahip öğrencinin Türkiye sıralaması 7.847 iken en düşük puana sahip öğrencinin Türkiye sıralaması ise 17.519’dur.

B. Okul Birincisi Kontenjanı

Fakültemizin lise programını birincilikle tamamlayan başarılı öğrenciler için 6 kişilik bir kontenjanı mevcuttur. Üniversite giriş sınavında okul birincisi kontenjanından fakültemizi tercih edecek öğrencilerin 2021 yılında, okul birincisi kontenjanından fakültemize yerleşen en son öğrencinin puanı 323,23159’dir.

 1. Yatay Geçiş ve Dikey Geçiş ile Öğrenci Alımı

Ayrıca Fakültemiz yatay geçiş ve dikey geçişle de öğrenci kabul etmektedir. 2020 yılında Fakültemize 15 kişilik bir dikey geçiş kontenjanı ile 303.88943 taban puanı ile öğrenci yerleşmiştir. 2021 yılı içinde 10 kişilik bir dikey geçiş kontenjanı belirlenmiştir. “Sakarya Üniversitesi Yatay Geçiş Senato Esasları” ve “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”te yer alan şartları sağlayan adaylar yatay geçiş yapabilme imkânına sahiptir. İlgili Mevzuatta da belirtildiği üzere yatay geçiş imkânı, kurum içi, kurumlar arası ve uluslararası yatay geçiş olarak üç farklı şekilde gerçekleştirilebilmektedir.

 1. Fakültemizin Öğrencilerine Sağladığı Eğitim İmkânları Nelerdir?
 1.  Yabancı Dil Öğrenme İmkânı

Yabancı dil bilmek hukuk gibi normatif bir bilimde yadsınamayacak derecede önemlidir. Öğrencilerin kariyer tercihlerinden bağımsız olarak, hukukçular için yabancı dil bilmek artık ihtiyari olmaktan çıkmıştır. Bir başka ifadeyle, günümüzde yabancı dil bilme, hatta birden fazla yabancı dil öğrenme ihtiyacı, sadece akademik kariyer yapmak isteyenlere özgü bir gereklilik olmaktan çıkmıştır.  

Öğrencilerimiz de, hukuk bölüm seçmelisi olarak verilen Mesleki İngilizce dersi ile birlikte Üniversite ortak seçmeli derslerinden İleri Seviye İngilizce, İleri Seviye İngilizce Okuma ve Yazma Becerileri, İleri Seviye İngilizce Dinleme ve Konuşma Becerileri gibi dersleri alma imkânına sahiptir.

Diğer taraftan Fakültemize 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı itibari ile kayıt yaptıracak öğrencilerimizden objektif ölçütlerle belirlenecek bir kısmına İSTEĞE BAĞLI İNGİLİZCE HAZIRLIK OKUMA imkânı verilecektir. Bunun için yapılması gerekenler kayıtlar sırasında öğrencilerimize bildirilmiş olacaktır.   

Bunun yanında Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve Yabancı Diller Bölümü ortaklığıyla açılan Genel İngilizce Programları ile öğrencilerimiz İngilizce dil bilgi seviyelerini daha da geliştirebileceklerdir.

B. Lisans Eğitimi İmkânları

Fakültemiz, 8 yarıyıl boyunca Özel Hukuk ve Kamu Hukuku bölümleri içerisinde yer alan Türk Hukuku, Uluslararası Hukuk ve hukukun teorik alanlarında yer alan dersleri etkin bir biçimde öğrencilerimize sunmaktadır. Hukuk eğitiminin yanı sıra öğrencilerimiz Sakarya Üniversitesi bünyesindeki farklı disiplinlerden kendilerini geliştirmek istedikleri alanlarda üniversite ortak derslerini de alabilmektedir. Üniversitemiz, dolayısıyla Fakültemiz,  ihtiyaçlar doğrultusunda eğitim programlarını güncelleyen ve aynı zamanda seçimlik ders kataloğunu da bunu gözeterek düzenleyen bir anlayışa sahiptir.

Şöyle ki Üniversitemiz, öğrencilerin daha fazla seçimlik ders alabilmeleri ve ilgi duydukları alanları takip edebilmelerini sağlamak amacıyla Fakültede sunulan en az beş seçmeli ders ve Üniversite ortak seçmeli derslerinden en az üçünün seçilmesini zorunlu kılmaktadır.

C. Çift Anadal Programı (ÇAP)

Fakültemizi tercih eden öğrencilerin Çift Anadal Programından yararlanarak iki lisans derecesine sahip olma imkânı söz konusudur. Bu yolu tercih etmek öğrencilerimize mesleki hayatlarında bir avantaj sağlayacaktır. Ayrıca kişisel gelişimleri bakımından da önemli kazanımlar elde edebileceklerini düşünüyorum. Öğrencilerimiz bu program kapsamında

 •  Tıp Fakültesi’nde,
 •  Mühendislik Fakültesi bünyesindeki Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde,
 •  İnşaat Mühendisliği bölümünde,
 •  Siyasal Bilgiler Fakültesi bünyesindeki Maliye bölümünde,
 •  İşletme Fakültesi bünyesindeki Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünde,
 •  İlahiyat Fakültesi’nde,
 • Fen Edebiyat Fakültesi bünyesindeki Psikoloji bölümünde,
 • Tarih bölümünde,
 • İletişim Fakültesi bünyesindeki Gazetecilik bölümünde eğitim alma imkânına sahiptir.

“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin” 16. maddesinin 1. fıkrası ve “Sakarya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Çift Anadal (ÇAP) ve Lisans Düzeyinde Yandal Programı Yönergesinin” 8. maddesinde yer alan koşulları taşıyan öğrenciler bu haktan faydalanabileceklerdir.

D. Lisansüstü Eğitim

Günümüzde iş hayatında başarılı olabilmenin koşullarından birisi şüphesiz ki fark oluşturabilmektir. Belirli alanlarda uzmanlık elde eden hukukçular da meslek yaşamında bir adım öne çıkmaktadır. Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açılan Kamu Hukuku ve Özel Hukuk tezli, tezsiz yüksek lisans programları öğrencilere uzmanlaşma konusunda böyle bir imkân sağlamaktadır. Kamu hukuku veya özel hukuk alanında yüksek lisans eğitimine devam eden öğrencilerin danışman hocalarıyla yürüteceği çalışmalar vasıtasıyla ilgili alanlarda daha derinlikli bir bilgiye sahip olması hedeflenmektedir.

E. Hukuk Uygulaması ve Hukuk Klinikleri

Fakültemiz, öğrencilerine sunduğu teorik bilgiye dayalı eğitimin yanı sıra öğrencilerimizin hukuk uygulaması açısından da bilgi ve birikim sahibi olmalarına olanak sağlayan nitelikli bir eğitim sunmaktadır. Bu kapsamda, Üniversitemizde bulunan bir birim olan Sakarya Üniversitesi Hukuk Klinikleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAHUKMER) bünyesinde gerçekleştirilecek olan araştırma ve etkinlikler öğrencilerimizin hukuk uygulaması açısından da yetkin bilgi elde etmelerine imkân sağlayacaktır.

Fakültemizin öğrencilerimize sunduğu bir başka imkân olarak da barolar ve diğer kurumlarla iş birliği içerisinde, hukuk uygulayıcılarının deneyim ve bilgilerini sundukları söyleşiler ve panellerin gerçekleştirilmesidir. Bu sayede öğrencilerimiz edindikleri teorik hukuk bilgisini uygulamayla birleştirerek meslek hayatına etkin bir biçimde katılabilecek düzeye gelebilmektedirler.

F. Kütüphane

Sakarya Üniversitesi öğrencilerinin yararlanabileceği başka bir imkân da ulusal ve uluslararası basılı ve veri tabanı niteliğinde çok sayıda kaynağı bünyesinde barındıran kütüphanedir. Üniversitemiz kütüphanesi halihazırda zengin bir koleksiyona sahip olmakla birlikte yeni yayınları da sürekli bünyesine katarak koleksiyonunu geliştirmektedir. Kütüphanemiz basılı kaynakların yanında online veri tabanlarına da büyük önem vermektedir. Öğrencilerimizin hukuk alanında; Hein Online, Springer, Legalbank, Lexpera gibi veri tabanlarından yararlanmaları mümkündür. Ayrıca online veri tabanlarına kampüs dışı erişim sağlanabilmesi önemli bir avantaj teşkil etmektedir.

Merkez kütüphanenin içerisinde Hukuk Fakültesi öğrencilerinin kullanımı için bu yıl ayrı bir hukuk kitaplığı bölümü oluşturulmuştur. Bu kitaplık içerisinde, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emekli Öğretim Üyelerinden merhum Prof. Dr. Ömer Teoman’ın şahsi kitaplığı yer almaktadır. Kitaplıkta hukuk araştırmaları için kullanılabilecek çok sayıda basılı yerli ve yabancı hukuk kitabı bulunmaktadır. Bu mekanda ayrıca öğrencilerin çalışabileceği bir bölüm de tefriş edilmiştir. Bunun yanında merkez Kütüphane bünyesinde yer alan Hukuk Kitaplığımız da akademik personelin talepleriyle her dönem güncellenerek zenginleşmektedir.

Kütüphanemiz kapasite bakımından da oldukça yeterli bir hizmet sunmaktadır. Sakarya Üniversitesi Merkez Kütüphanesi 10.000 m2 lik alanda aynı anda 1.300 kişiye 7/24 hizmet verebilmektedir.

G. Online Eğitim Sistemi

Üniversitemiz, tüm dünyayı yeni bir düzene girmeye zorlamış olan Covid-19 Pandemisi sürecinde online eğitim öğretim yöntemini en iyi uygulayan üniversitelerden birisi olarak öne çıkmıştır. Bu alanda öncü bir konuma sahip olan Üniversitemiz, gelişmiş altyapısıyla beraber pandemi döneminde online eğitimin sorunsuzca devam edebildiği bir yer olmuştur. Pandemi son bulduğunda dahi tüm dünyada online eğitimin artık eğitim öğretim hayatının bir parçası olacağı düşünüldüğünde; Üniversitemiz öğrencilerinin yeni sürece adaptasyon bakımından da avantajlı olacakları da bir gerçektir.

 1. Hukuk Fakültesinde Okuyan Bir Öğrenci 4 Yıl Boyunca Hangi Dersleri Görüyor?

Özel Hukuk ve Kamu Hukuku bölümleri içerisinde yer alan muhtelif ana bilim dallarında öğrencilerimiz Türk Hukukuna dair yeterli ve etkin nitelikte bilgi edinmektedirler. Öğrencilerimiz bu kapsamda Anayasa Hukuku, Medenî Hukuk, Ceza Hukuku, İdare Hukuku, Ticaret Hukuku, Kamu Maliyesi, Vergi Hukuku, Medeni Usûl Hukuku, İcra ve İflâs Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk, Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku gibi derslerde Türk pozitif hukukunu öğrenmektedirler. Bununla birlikte Uluslararası Hukuk, Genel Kamu Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi, Hukuk Tarihi, Roma Hukuku gibi derslerle hem dünyadaki hukuk sistemlerine dair bir perspektif edinmekte hem de hukuk nosyonunu geliştirmektedirler.

 1. Fakültemizi Tercih Edecek Öğrencilerimiz Aynı Zamanda Yurt İçi ve Yurt Dışı Değişim Programlarından da Yararlanabilecekler midir? Değişim Programları Hakkında Bilgi Verebilir Misiniz?

Üniversitemiz, yurt içi ve yurt dışı değişim programları olarak öğrencilerimize Erasmus, Farabi, Mevlana ve İkili Protokol seçenekleri ile imkânlar sunmaktadır.

Erasmus programı ile öğrencilerimiz Avrupa’da çeşitli üniversitelerde eğitim alma imkânına sahip olabilmektedirler.

Farabi Programı ile yurt içinde bulunan farklı üniversitelerin hukuk fakültelerinden eğitim alma imkânı mevcuttur.

Mevlana Programı ile Avrupa dışında çeşitli ülkelerde eğitim alma imkânı vardır.

Değişim programları söz konusu olduğunda başka üniversitelerde almış olunan derslerin kendi okullarında intibakının yapılıp yapılmayacağı hususu öğrencileri ciddi anlamda endişelendiren bir durumdur. Üniversitemizde intibak işlemleri öğrencilerimizin dönem kaybı yaşamadan eğitimlerine devam etmelerini sağlayacak şekilde gerçekleştirilmektedir. Bu programlar kapsamında öğrencilerimizin başarılı oldukları derslerin genelde intibakı yapılmakta, daha önceki dönemlerden alamadıkları derslerin seçimi konusunda bazı ayrıcalıklar sunulmaktadır. Bu nedenle Sakarya Üniversitesi’ndeki bir öğrenci için değişim programına katılmak dönem kaybı değil hem akademik hem de farklı kültürlerin öğrenilmesi açısından oldukça önemli bir fırsattır. Biraz daha ayrıntılı bilgi vermek gerekirse;

A. Erasmus Programı

Erasmus Programı Kapsamında Almanya, Makedonya, İtalya, Polonya, Portekiz, Letonya, Litvanya gibi ülkelerdeki hukuk fakültelerinde eğitim imkânı bulunmaktadır. Fakültemizde yurtdışına gitmek isteyen öğrencilere hibe desteği sağlanmaktadır. Bu sayede öğrencilerimiz maddi bir güvenceye de sahip olarak Erasmus imkânından faydalanabilmektedir. 2015 ve 2020 yıllarında 1, 2016 yılında 8, 2017 ve 2019 yıllarında üçer, 2018 yılında 9 öğrencimiz Erasmus Staj Hareketliliği ve Erasmus Öğrenim Hareketliliği kapsamında Avrupa’nın çeşitli ülkelerine gidip eğitim görmüş ya da staj tecrübesi edinmiştir. Bu kapsamda öğrencilerin gittiği ülkeler; Macaristan, Polonya, Litvanya, İngiltere, Almanya, İtalya, Bulgaristan, Portekiz’dir. Erasmus Programı kapsamında 2014 ve 2019 yılları arasında Üniversitemizde görev yapmakta olan 5 akademik personel Avrupa üniversitelerinde akademik araştırmalarda bulunmuştur. Erasmus Programı kapsamında 2015-2020 yılları arasında Fakültemizin toplam 25 öğrencisi yurt dışına gitmiştir. Bu öğrencilerin 16’sı Staj Hareketliliği ile giderken diğer 9 kişi de Öğrenim Hareketliliğiyle gitmiştir.

Gerek akademik personelimize gerek öğrencilerimize sağlanmış olan bu yurt dışı eğitim imkânı akademik ve hukuki perspektiflerini geliştirme ve derinleştirmelerine büyük katkı sağlamaktadır.

B. Farabi Programı

Farabi Programı kapsamında öğrencilerimiz; Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi gibi ülkemizin diğer hukuk fakültelerinde eğitim alabilmektedirler. Farabi Programıyla öğrencilerimiz farklı şehirlerde bulunan farklı üniversitelerde belirli bir süre eğitim görme imkânından yararlanabilir. Aynı şekilde farklı üniversitelerden öğrenciler de bu program kapsamında üniversitemizde eğitim alabilmektedir. Bu program kapsamında farklı üniversitelerde öğrenim görmek isteyen öğrencilere burs desteği sağlanmaktadır. 2013, 2018 ve 2019 yıllarında birer öğrencimiz, 2014,  2015 ve 2017 yıllarında dörder öğrencimiz,  Farabi Programı kapsamında Gazi Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Dicle Üniversitesi gibi ülkemizde yer alan farklı üniversitelerde eğitim almışlardır.

Giden öğrencilerin yanında Üniversitemize 2014, 2015 ve 2017 yılında 1, 2016 yılında 3 öğrenci, öğrenim hareketliliği kapsamında eğitim almaya gelmiştir. Gelen ve giden kişilerle beraber Farabi Programından bugüne kadar toplamda 20 kişi faydalanmıştır.

C. Mevlana Programı

Fakültemize Mevlana Programı, ders verme hareketliliği kapsamında 2014, 2016, 2018, 2019 yıllarında Rusya ve Malezya'dan birer akademik personel Üniversitemize gelmiştir. 2017 yılında ise 1 öğrenci Malezya'dan öğrenim hareketliliğinden faydalanmıştır. Dünyanın farklı ülkelerinden Fakültemize Mevlana Programı kapsamında gelen öğretim üyeleri ile çalışma imkânı, öğrencilerimize uluslararası bir perspektif kazandırma konusunda önemli bir imkân sağlamıştır. Gelen ve giden kişilerle beraber Mevlana Programından bugüne kadar toplamda 5 kişi faydalanmıştır.

 1. Buradan Mezun Olan Öğrencilerimizin İş İmkânları Neler Olacak?

Hukuk Fakültesi mezunlarımız

 • Kamu kurumlarında veya serbest meslek olarak Avukatlık,
 • Hâkimlik,
 • Savcılık gibi hukuk mesleklerinin yanı sıra
 • Noterlik,
 • İcra müdürlüğü,
 • Kamu kurumlarında Uzmanlık ve Uzman Yardımcılığı gibi pozisyonlarda istihdam edilebilmektedirler.
 • Ayrıca Hukuk Fakültesi mezunlarımızın Kaymakamlık sınavına girerek Kaymakam olarak görev yapma imkânı da bulunmaktadır.
 • Diğer taraftan lisansüstü eğitime devam eden mezunlarımızın Akademik Personel olarak istihdam edilmesi de mümkündür.

Fakültemiz mezunları, diğer sosyal bilimler alanında eğitim almış olan mezunların istihdam edilebildikleri pek çok mesleği icra edebilme ehliyetine sahip olmakla birlikte hukuk mesleklerini icra edebilecek bir ayrıcalığa sahip olmaktadırlar.

 1. Fakültemizin Akademik İmkânları Dışında Sosyal İmkânları da Mevcut mu?

Fakültemizin öğrencileri, hem Fakülte bünyesindeki öğrenci kulüplerine hem de Üniversite bünyesindeki öğrenci kulüplerine katılım sağlayabilmektedirler. Böylece öğrencilerimiz hukuk alanının yanı sıra edebiyat, sanat, tarih, felsefe, spor gibi farklı alanlarda etkinlikler gerçekleştirebilmektedirler. 

Fakültemiz öğrencileri tarafından kurulan ve akademik personelimizin de danışmanlığını yürüttüğü;

 • Mizan Hukuk Topluluğu,
 • Vizyon Hukuk Topluğu,
 • SAÜ Ahmet Cevdet Paşa Hukuk Öğrenci Topluluğu,
 • Hukuk ve Sanat Topluluğu ile

öğrencilerimiz eğitsel ve sosyal etkinlikler gerçekleştirebilmektedirler. Fakültemiz dersleri ile edindikleri bilgilerin yanı sıra, hukuk uygulaması, sanat, spor, tarih gibi alanlarda da kendilerini geliştirecek etkinliklere katılım gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca Fakültemizin kurulu olduğu Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsünde öğrencilerin spor etkinliklerini gerçekleştirebileceği; futbol sahası, basketbol sahası ve tenis sahası gibi spor alanları mevcuttur. Üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirilen fakülteler arası spor turnuvalarına da öğrencilerimiz katılabilmektedirler.